L’ESTRÈS POST-TRAUMÀTIC

2021-07-22T07:49:51+00:00

L'ESTRÈS POST-TRAUMÀTIC L’ exposició a esdeveniments traumàtics i les seves conseqüències no són un fenomen nou. Els éssers humans han estat experimentant tragèdies i desastres al llarg de tota la seva existència, ja sigui en forma de privació i/o violència primerenca o posterior, o en forma d’un esdeveniment impactant en les seves vides. [...]

L’ESTRÈS POST-TRAUMÀTIC2021-07-22T07:49:51+00:00

L’ADDICCIÓ A LES NOVES TECNOLOGIES

2021-05-20T14:43:16+00:00

L'ADDICCIÓ A LES NOVES TECNOLOGIES La societat actual, caracteritzada per un món globalitzat i fortament influït per les noves tecnologies o TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), esdevé el marc ideal perquè es donin complexes interaccions entre aquestes tecnologies, les relacions humanes i els processos cognitius i emocionals. M'estic referint, concretament, al [...]

L’ADDICCIÓ A LES NOVES TECNOLOGIES2021-05-20T14:43:16+00:00

L’ASSETJAMENT ESCOLAR O BULLYING

2021-05-20T14:45:41+00:00

L'ASSETJAMENT ESCOLAR O BULLYING Introducció En els últims anys s'ha incrementat l'interès, estudi i recerca sobre l'agressivitat i violència en la infància i adolescència, i per tant, per la seva repercussió social, el fenomen de l'assetjament, també conegut com "bullying". Prova d'això, són els nombrosos casos que estan sortint a la llum en [...]

L’ASSETJAMENT ESCOLAR O BULLYING2021-05-20T14:45:41+00:00

LES NOVES FAMÍLIES DEL SEGLE XXI: FAMÍLIES RECONSTITUÏDES

2021-05-20T14:50:58+00:00

LES NOVES FAMÍLIES DEL SEGLE XXI: FAMÍLIES RECONSTITUÏDES Les famílies reconstituïdes són aquelles  en les quals un o cadascun dels membres de la nova parella, aporta un o més fills del matrimoni o parella anterior, ja sigui perquè s'han separat, divorciat, o enviudat. És una tipologia de família cada cop més freqüent a [...]

LES NOVES FAMÍLIES DEL SEGLE XXI: FAMÍLIES RECONSTITUÏDES2021-05-20T14:50:58+00:00

LA GELOSIA: AMOR O POSSESSIÓ

2021-05-20T14:54:23+00:00

LA GELOSIA: AMOR O POSSESSIÓ La gelosia la podem considerar com un sentiment, o resposta emocional, subjectiva, caracteritzada per una sensació de frustració, en la qual un no es sent correspost pels éssers estimats. Per a ser considerada natural s'ha de presentar dins d'una intensitat limitada, i de forma ocasional. Es considera que [...]

LA GELOSIA: AMOR O POSSESSIÓ2021-05-20T14:54:23+00:00

LA NECESSITAT DE POSAR LÍMITS EN LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA

2021-05-20T14:53:05+00:00

LA NECESSITAT DE POSAR LÍMITS EN LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA Amb aquest article es pretén mostrar la importància i la necessitat de posar límits en la infància i l'adolescència, però entenent que posar límits no és sinònim de prohibició ni de càstig, si no quelcom més complex i enriquidor, com és la funció [...]

LA NECESSITAT DE POSAR LÍMITS EN LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA2021-05-20T14:53:05+00:00

EL FRACÀS ESCOLAR

2021-05-23T10:20:22+00:00

EL FRACÀS ESCOLAR Quan es tracta de nens, els adults tenim la tendència a jutjar de manera ràpida i lineal, sense parar-nos a pensar sobre què passant realment.  Davant el fracàs escolar, se'ls tracta fàcilment de ganduls, despistats, o directament "passotes", i la única cosa que s'espera d'ells és un canvi d'actitud respecte [...]

EL FRACÀS ESCOLAR2021-05-23T10:20:22+00:00

LA DEPRESSIÓ EN L’ADOLESCÈNCIA

2021-05-23T10:39:50+00:00

LA DEPRESSIÓ EN L'ADOLESCÈNCIA Amb freqüència ens podem trobar amb adolescents amb una actitud taciturna, introvertida i amb poc o cap interès en les seves activitats quotidianes. Els percebem abatuts, desanimats, amb l'autoestima baixa i amb sentiments d'intranquititat, desconsol i tristesa. La majoria dels adolescents passen per periodes depressius propis del procés de [...]

LA DEPRESSIÓ EN L’ADOLESCÈNCIA2021-05-23T10:39:50+00:00

LA “PARELLA DE PARES” DESPRÉS DE LA SEPARACIÓ

2021-05-23T10:21:39+00:00

LA "PARELLA DE PARES" DESPRÉS DE LA SEPARACIÓ El present artícle és una reflexió sobre una realitat que afecta a un gran nombre de parelles en els nostres dies. L'objectiu del mateix és realitzar una sèrie de consideracions i proposar unes pautes que, malgrat puguin semblar molt lògiques, no són excesivament freqüents, si [...]

LA “PARELLA DE PARES” DESPRÉS DE LA SEPARACIÓ2021-05-23T10:21:39+00:00

EL CÀNCER DE MAMA: LA MASTECTOMIA. INFORMACIÓ PRÀCTICA

2021-05-23T10:41:15+00:00

EL CÀNCER DE MAMA: LA MASTECTOMIA. INFORMACIÓ PRÀCTICA El present document té com objectiu proporcionar informació pràctica a dones que tenen que passar per una mastectomia, per a complementar la informació mèdica que obtindran de l'equip mèdic que les tracta en quant a diagnòstic, tractaments a seguir, etc., així com d'altresinformacions a les [...]

EL CÀNCER DE MAMA: LA MASTECTOMIA. INFORMACIÓ PRÀCTICA2021-05-23T10:41:15+00:00
Go to Top