MALSONS

¿Què són els malsons?

Els malsons són habituals en els primers anys de vida. Es tracta de situacions on el nen/a es desperta repetidament durant el periode de son major o en les migdiades diurnes, a causa de somnis terrorífics i més o menys llargs, que deixen records vívids, el contingut dels quals acostuma a estar centrat en amenaces per a la pròpia supervivència, seguretat o autoestima. El nen/a es desperta, normalment, durant la segona meitat del periode de son. Quan es desperten del malson, els nen/es recuperen ràpidament l’estat orientat i despert, a diferència de la confusió i desorientació que caracteritzen els terrors nocturns i algunes formes d’epilepsia.

Què es fa em aquests casos?

El millor es despertar i tranquilitzar al nen/a. El nen/a recordarà el malson, per això durant el dia, és convenient parlar del que ha sommiat o dibuixar-lo, amb l’objectiu de calmar aquestes pors. Els malsons són més freqüents en nen/es insegurs i ansiosos, que es preocupen molt per les coses. És convenient detectar quines són les causes que l’angoixen, i poder parlar d’aquestes.

Quan s’han de preocupar els pares?

Quan els malsons es donen de forma continuada i/o van acompanyats d’altres símptomes, com enuresi, inhibició o pors que no cedeixen fàcilment. En aquests casos és aconsellable consultar al psicòleg infantil, amb la finalitat de poder treballar les causes que provoquen aquesta angoixa i ansietat. En aquestes ocasions es poden trobar des de preocupacions, accidents, mals tractaments o abusos, per això s’ha d’anar amb molta compte abans d’avaluar aquestes causes, i és convenient la intervenció d’un professional.

AUTOR

Angeles Codosero Medrano

Psicòloga clínica i psicoterapeuta psicoanalítica

Psicòloga clínica (Col. núm. 6267)
CENTRE DIAGONAL. BARCELONA.
www.centrediagonal.com

ELS NOSTRES VALORS

La nostra missió és atendre les persones que ho necessiten i aconseguir que rebin l’atenció adequada, i personalitzada, en relació a la seva problemàtica, per obtenir una millor qualitat de vida i benestar emocional.
La visió de Centre Diagonal és ajudar les persones ateses a trobar i desplegar els seus propis recursos que els permetin fer front als conflictes o problemes que tenen o puguin tenir en un futur.
Tot això ho vam realitzar sobre la base de valors basats en l’ètica, la responsabilitat i una experiència professional de més de 25 anys d’exercici continuat de la professió.

¡Demana una cita!

Demani cita amb els psicòlegs especialistes en el tractament d’adults, adolescents, gent gran, nens, parelles i famílies.