MANIES, OBSESSIONS I COMPULSIONS

Què són les manies infantils?

Les manies són costums i conductes que es repeteixen molt sovint i que, normalment, el nen les empra per controlar alguns aconteixements externs. A mesura que va creixent aquestes rutines poden continuar i reforçar-se, i d’altres desapareixen, ja que les manies que duren massa temps o que es reforcen poden començar a interferir en la vida diària normal del nen, i convertir-se en obsessions i/o compulsions.

Què són les obsessions?

Les obsessions són idees o pensaments repetitius, inquietants, desagradables i no desitjats, que apareixen reiteradament i de forma incontrolable en la ment del nen, causant-li un temor persistent i un alt grau d’angoixa. Els pensaments obsessius més habituals són els que tenen a veure amb la por a sentir-se brut o contaminat, els d’imaginar-se fent mal a algú, els pensaments de temàtica sexual, o els d’insults o blasfèmies. Els nens petits no acostumen a tenir obsessions com a tals, si no més aviat sensacions que els porten a realitzar determinades accions (compulsions).

Què són les compulsions?

Les compulsions sós conductes repetides que realitza el nen per aliviar l’angoixa que pot patir a causa de determinats pensaments o per un impuls de fer alguna cosa que no pot reprimir. Els actes compulsius més comuns són els de rentar-se les mans per creure que ha tocat alguna cosa bruta o contaminada, els de comptar els números de les matrícules dels cotxes o dels portals, o els de comprovar repetidament que no ha fet mal a cap altra persona.

Els nens a l’escola acostumen a desenvolupar rituals en grup quan aprenen a jugar o a fer esports en equip. Els nens més grans i els adolescents comencen a coleccionar objectes, i a desenvolupar activitats preferides. Són símptomes transitoris associats al desenvolupament, a l’autoafirmació i a la constitució com a subjecte, que no es consideren compulsions.

Quan es pot considerar que el nen pateix un Trastorn Obsessiu-Compulsiu (TOC)?

Es considera que els nens tenen un Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC) quan aquestes manies, obsessions i compulsions ocupen tant de temps al dia que els impedeixen el normal funcionament diari, i interrompen, de manera significativa, les seves activitats quotidianes. Quan els nens no poden fer-ho pateixen una angoixa desmesurada, que poden manifestar en forma de plors, crits, estirades de cabell o conductes agresives cap a si mateixos o cap els altres (auto i heteroagresions).

En el Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC) en nens predominen els comportaments compulsius enfront els pensaments obsessius.

Diagnòstic i tractament del trastorn obsessiu-compulsiu

El diagnòstic precoç de la malaltia, així com l’aplicació d’un tractament quan s’observen els primers símptomes, contribueix a augmentar la qualitat de vida del nen i a prevenir que el trastorn es desenvolupi cap a un estat més seriòs. Per a poder realitzar el diagnòstic és molt important el recolzament i la implicació dels pares.

AUTOR

Angeles Codosero Medrano

Psicòloga clínica i psicoterapeuta psicoanalítica

Psicòloga clínica (Col. núm. 6267)
CENTRE DIAGONAL. BARCELONA.
www.centrediagonal.com

ELS NOSTRES VALORS

La nostra missió és atendre les persones que ho necessiten i aconseguir que rebin l’atenció adequada, i personalitzada, en relació a la seva problemàtica, per obtenir una millor qualitat de vida i benestar emocional.
La visió de Centre Diagonal és ajudar les persones ateses a trobar i desplegar els seus propis recursos que els permetin fer front als conflictes o problemes que tenen o puguin tenir en un futur.
Tot això ho vam realitzar sobre la base de valors basats en l’ètica, la responsabilitat i una experiència professional de més de 25 anys d’exercici continuat de la professió.

¡Demana una cita!

Demani cita amb els psicòlegs especialistes en el tractament d’adults, adolescents, gent gran, nens, parelles i famílies.