Psicologia jurídica

Centre Diagonal ofereix els serveis de mediació i peritatges psicològics per aquells casos en que sigui necessari.

Demana cita

Psicologia jurídica a Barcelona

2020-12-04T08:34:37+00:00

Peritatges psicològics

PERITATGES PSICOLÒGICS PSICOLOGIA JURÍDICA La psicologia jurídica és un àmbit especialitzat entre el món del dret i el de la psicologia. Inclou el dret penal (imputabilitat i victimització), el dret civil (bullying o assetjament escolar, mobbing inmobiliari, etc.), el dret familiar (separacions, divorcis, etc.) [...]

2020-12-03T18:23:26+00:00

Mediació

LA MEDIACIÓ La mediació és una forma de resoldre conflictes entre dues o més persones amb l'ajuda d'una tercera persona imparcial, el mediador. La mediació és voluntària, confidencial, i està basada en el diàleg i la imparcialitat del mediador. La voluntarietat és una característica [...]

Demana cita o informació

Si desitja sol·licitar informació en relación a qualsevol aspecte relatiu a mediacions o peritatges psicològics, no dubti en contactar amb nosaltres

CONCERTA UNA CITA