Psicologia jurídica

Centre Diagonal ofereix els serveis de mediació i peritatges psicològics per aquells casos en que sigui necessari.

Demana cita

Psicologia jurídica a Barcelona

2021-05-20T13:37:48+00:00

Peritatges psicològics

PERITATGES PSICOLÒGICS PSICOLOGIA JURÍDICA La psicologia jurídica és un àmbit especialitzat entre el món del dret i el de la psicologia. Inclou el dret penal (imputabilitat i victimització), el dret civil (bullying o assetjament escolar, mobbing inmobiliari, etc.), el dret familiar (separacions, divorcis, etc.) [...]

Demana cita o informació

Si desitja sol·licitar informació en relación a qualsevol aspecte relatiu a mediacions o peritatges psicològics, no dubti en contactar amb nosaltres

CONCERTA UNA CITA