L’ESTRÈS POST-TRAUMÀTIC

2021-07-22T07:49:51+00:00

L'ESTRÈS POST-TRAUMÀTIC L’ exposició a esdeveniments traumàtics i les seves conseqüències no són un fenomen nou. Els éssers [...]